Çalıştığımız tüm işler birer projedir ve kendine özgüdür.
Sığdırabildiğimiz kadarı bu değil, sığdırmak istediğimiz kadarı bu.